Senin, 20 Juni 2011

Struktur Beton Bertulang - I

PENDAHULUAN

1.1       BAHAN SUSUN BETON BERTULANG


Beton dan tulangan baja dapat bekerja sama, karena:
(1)     lekatan kedua material cukup baik mampu mencegah slip
(2)     beton sebagai selimut baja mampu mencegah korosi pada baja
(3)     keduanya mempunyai angka muai yang hampir serupa yaitu :
- beton   1,0 x10-5 s/d 1,3 x10-5 / 0C
- baja     1,0 x10-5 s/d 1,2 x10-5 / 0C

1.2       KEKUATAN STRUKTUR BETON BERTULANG
#      Kekuatan stuktur beton dipengaruhi oleh:
a.      Bahan susun (beton + tulangan
b.      Perencanaan campuran (mix design) beton
c.      Pengolahan/pengerjaan
  #      Kekuatan beton: 
   §  Hubungan antara faktor air-semen (f.a.s) dan kuat tekan (Duff Abrams, 1919), 
                sebagai berikut:
                fc’ = A/B1,5X                                                                                    
                dengan,
    fc’          : kuat tekan beton (kg/cm3)
    X           : f.a.s (yang semula dengan proporsi volume)
    A,B       : konstanta
f.a.s = berat air / berat semen
Misal f.a.s = 0,5 à bila digunakan semen 350 kg/m3 , maka berat air = 350 x 0,50 = 175 liter/m3
 
f.a.s < 0,40  à menghasilkan fc’ >  40 MPa => sulit dikerjakan
f.a.s ~ 0,50  à menghasilkan fc’ >  30 MPa => baik dikerjakan
         f.a.s > 0,70  à menghasilkan fc’ <  19 MPa => encer, dapat berpori
 
Contoh K-250  : beton yang mempunyai kekuatan minimum 250 kg/cm2 yang dihasilkan dari pengujian kuat tekan, dengan sampel  berbentuk  kubus (15 x 15 x 15 cm)
          fc’ = 20 MPa, : beton yang mempunyai kekuatan minimum sebesar 20 MPa (setara 200 kg/cm2 ) yang dihasilkan dari pengujian kuat tekan, dengan sampel  berbentuk  silinder ( diameter 15 x  tinggi 30 cm)
Kekuatan  tekan beton silinder = 0, 83 kekuatan kubus 
         Jadi K-250 setara dengan,  fc’ = 0,83 x 25 MPa = 20,75 MPa
> Mutu baja BjTP-24 : baja tulangan polos  kekuatan minimum 240 MPa (2400 kg/cm2 )
> Mutu baja BjTD-40 : baja tulangan deform/ulir  kekuatan minimum sebesar fy = 400 MPa (4000 kg/cm2
> Umur Beton :

1.3.       Kuat Perlu (U)
a)           Kombinasi beban mati D dan beban hidup L
                                   U =  1,2 D + 1,6 L

b)           Kombinasi beban mati , beban hidup,dan beban angin,
ditinjau terhadap nilai U terbesar dari kombinasi berikut :
                                    U = 0,75 ( 1,2 D + 1,6 L + 1 W )                                      
dan
                     U =  0,9 D + 1,3 W 
c)           Kombinasi beban mati ,beban hidup ,beban gempa, ditinjau terhadap nilai U terbesar dari kombinasi berikut :
                                    U =  1,05 ( D+ LR ± E )                                                               
dan
                    U =  0,9 ( D  ± E ) 

d)           Kombinasi beban mati ,beban hidup dan beban tekanan tanah
                                    U = 1,2 D +1,6 L + 1,6 H                                                 
                    Dari kombinasi beban tersebut, diambil nilai yang aman Dan realistis yaitu yang terbesar.
 
1.4.       Kuat Rencana (UR)
                                     UR = f Un                                                                   
a)     Lentur tanpa beban aksial ,                                       f  = 0,80
b)     Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur,             f  = 0,80
c)      Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur,
Dengan tulangan spiral                                             f  = 0,70
Dengan tulangan sengkang ikat                             f  = 0,65
                     Geser dengan torsi,                                                 f  = 0,60

1.5.    Lendutan

-          L dalam satuan mm
-          Berlaku untuk beton normal, dengan berat jenis Wc  = 23  kN/m3  dan  mutu baja U-40 ( fy = 400 MPa)
-          Jika nilai Wc dan fy lain, maka nilai di atas harus dikalikan :
            Untuk   fy    , faktor pengali = (0,4 + fy / 700 )
            Untuk   Wc  , faktor pengali = (1,65 – 0,005. Wc )

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...